Välkommen till Andelsägarbolagets blogg.

Här kommer jag berätta om aktuella händelser som berör det som vi på Andelsägarbolaget brinner för och dagligen arbetar med nämligen att utveckla bostadsområden i Sverige genom Delägarboende.

Vill du lämna tips och synpunkter eller kommenterar så gör gärna det

Välkommen!

Henrik Friman, VD

fredag 21 april 2017

Avslutningslunch med projektgruppen

Igår träffades projektgruppen för Andelsägarlägenheterna på Odlingsvägen för en fin avslutningslunch på Wärdshuset i Hågelby park. Vi har jobbat tillsammans sedan sommaren 2016 för att genomföra försäljning och ombildning av totalt 22 lägenheter.
Teamet har bestått av ca 10 personer som representerar flera avdelningar på Botkyrkabyggen samt mäklaren Mikael Bukowski som varit ansvarig mäklare.
Jag tror alla har haft glädje av projektarbetet och vi på Andelsägarbolaget har fått väldigt bra inputs i olika frågeställningar som kan uppkomma vid ombildning.
Nu jobbar vi vidare med nya projekt och utökar arbetet med att ordna en bra belåning för Andelsägarna.

måndag 10 april 2017

Centerpartiet på besök hos Andelsägarbolaget

Vi fortsätter vårt arbete med att presentera Delägarboende för såväl politiker, kommuner, bostadsföretag.
Den 7 april träffade jag Mari-Louise Wernersson från Centerpartiet. 
Mari-Louise är partistyrelseledamot, ledamot av det verkställande utskottet och ordförande i Centerpartiets kommunala sektion. Utöver detta också kommunstyrelseordförande i Falkenberg.
Vi diskuterade utmaningarna på bostadsmarknaden i allmänhet och i miljonprogramområden i synnerhet.
Mari-Louise delade vår uppfattning att det krävs personligt engagemang bland de boende inte minst i de hyrestäta områdena och att om det skapas delägarskap med de boende så får man också ett större antal "småföretagare". När dessa investerar i sitt boende ökar engagemanget hos alla boende, även hyresgästerna.

onsdag 22 mars 2017

Träff med Liberalerna

Den 21 mars besökte Liberalernas bostadspolitiske talesperson Robert Hannah Botkyrkabyggen. Han ville veta mer om Delägarboende och ombildningarna i Botkyrka. Det var jag och kundchefen Jan Erik Sandh på Botkyrkabyggen som tog emot och berättade om hur metoden fungerar och hur Delägarboende ska bidra till mer blandade upplåtelseformer.

Jan-Erik berättade också om renoveringsprojektet i Fittja där man låtit boende vara aktiva i renoveringsprocessen och detta projekt har också belönats med Årets bästa renoveringsprojekt.
Andelsägarbolaget har som ambition att träffa alla bostadspolitiska talespersoner och informera om Delägarboende och de stora fördelar som kan uppnås både socialt och ekonomiskt.