Välkommen till Andelsägarbolagets blogg.

Här kommer vi berätta om aktuella händelser som berör det som vi på Andelsägarbolaget brinner för och dagligen arbetar med nämligen att utveckla bostadsområden i Sverige genom Delägarboende.

Vill du lämna tips och synpunkter eller kommenterar så gör gärna det

Välkommen!

Henrik Friman, VD

söndag 19 november 2017

Möte med Ola Johansson, Centerpartiet

foto: Centerpartiet
Ola Johansson (C), foto: Centerpartiet
Denna vecka har jag åter fått möjligheten att presentera Delägarboende för en riksdagspolitiker. 
Ola Johansson är Centerpartiets bostadspolitiske talesperson.

Som jag tidigare nämnt i min blogg är det viktigt för oss att alla partier får en presentation av vad vi håller på med och framförallt vad målsättningen är med att införa Delägarboende i våra miljonprogram. 
Ola sitter i civilutskottet och är engagerad och bekymrad över den segregation som råder i storstadskommunerna.  Vi diskuterade allmänt om våra ytterområden och beskrev vad vi gjort i Botkyrka och att vi nu samtalar med flera kommuner runt om i landet. Som alltid får vi frågan om det är några politiska beslut som behövs för att Delägarboende och liknande ägarformer ska kunna ta fart. Vi har inga såda önskemål just nu utan anpassar Andelsägarmetoden till det reglerverk och lagar som gäller. I framtiden  finns en del som kan göra modellen ännu mer attraktiv men först vill vi göra klart etableringen i de större regionerna.
Jag tackar Ola för ett trevligt mottagande och bra samtal.

tisdag 17 oktober 2017

Trapphusintegration - så minskar vi bostadssegregationenSedan snart 10 år har vi arbetat med områdesutveckling för sk. miljonprogramsområden. Vi har träffat fastighetsbolag, kommuner, intresseorganisationer och framförallt hyresgäster.Alla talar om hur bostadsmarknaden successivt blir mer segregerad och att detta i förlängningen är ett av våra största samhällsproblem. Våra miljonprogramsområden byggdes under tillväxtåren och har sedan dess fått stämpel som problemområden och en plats man inte vill flytta till. En nyligen publicerad undersökning av Hyresgästföreningen och Mäklarsamfundet visar att 51% av hyresgäster vill äga sitt boende om det var möjligt.

När vi intervjuat många boende i själva området får man en bild som visar att många trivs mycket bra och har stora förhoppningar att området ska utvecklas och att människor som inte bor i området ska få mer positiv bild. I ytterområden kanske siffran är lägre men fortfarande på en hög nivå, enligt många fastighetsägare mellan 30- 40%. Effekten av detta blir att fler och fler som vill äga väljer annat område om inte möjligheten till ägande finns, tyvärr är det ofta de hushåll som har arbete och en stabil ekonomi som väljer att flytta. Effekten av detta blir att områdets köpkraft blir svagare och detta sker samtidigt som byggnader behöver upprustas och hyran höjas. Man får en negativ spiral och en utveckling som inte är hållbar. Flera kommuner prövar att "plöja in pengar" i området men ofta utan effekt alternativt sälja delar av beståndet till annan förvaltare som får hantera frågan. Hittills finns få lyckade satsningar att beskåda.

Alla människor vill bli sedda och delaktiga och det gäller även de som bor i våra miljonprogramområden. Skapas inte förutsättningar för detta kommer den negativa utvecklingen att fortsätta och segregationen på bostadsmarknaden öka.

Låt oss därför skapa lösningar som tar hänsyn till vad människor vill och vad som behöver lösas. Vi har utvecklat Delägarboende med utgångspunkt från det vi vet om våra ytterområden och de som bor där och skapat en ägarform som ska bidra till hållbar social- och ekonomisk utveckling.

Vad är då Trapphusintegration?

När en fastighet ombildas med Andelsägarmetoden innebär det att fastighetsbolaget långsiktigt fortsätter att ha det övergripande ansvaret för gemensam förvaltning, hyresgästerna är kvar som tidigare och får ingen förändring och de hushåll som köper andelar blir Andelsägare och får ansvar för Andelsägarlägenheten. På detta sätt kommer på sikt hushåll med olika ekonomiska förutsättning och bakgrund att blandas i en och samma fastighet (Andelsfastigheten). I Andelsägarmetodens regelverk är inskrivet att det alltid ska vara minst 1/3 av lägenheterna som upplåts med hyresrätt. Utanför respektive lägenhet har hyresgäst och Andelsägare samma rättigheter och skyldigheter.

Denna form av integration brukar i forskningen kallas pepper-potting, det vill säga en pepparströareffekt som motverkar uppdelning av olika hushålls/befolkningsgrupper.

Vi kallar detta för Trapphusintegration.

Det vi vet är att hushåll med olika ekonomiska förutsättningar blandas i en Andelsfastighet. Nu finns denna möjlighet att skapa en hållbar social utveckling och ett verktyg för detta är Delägarboende.
onsdag 11 oktober 2017

Nya marknader för DelägarboendeIntresset för Delägarboende har ökat betydligt efter framgången med försäljningarna i Botkyrka.Fler och fler fastighetsbolag börja förstå hur Delägarboende kan bidra till positiv utveckling i miljonprogramsområden.Andelsägarbolaget diskuterar nu med flera fastighetsbolag runt om i landet och det finns ett antal gemensamma behov som måste lösas och där Delägarboende är en viktig pusselbit.
  • renovering av befintliga fastigheter 
  • behov av nyproduktion/förtätning 
  • förbättra närmiljön /energieffektivisering 
  • skapa mer blandade upplåtelseformer 
  • förbättra områdenas rykte 
  • ökad stabilitet och motverka segregation 
Nu har ytterligare en kommun öppnat för möjligheten med Delägarboende. Sundbybergs kommunala fastighetsbolag Förvaltaren har öppnat för möjlighet till att använda Andelsägarmetoden i lämpliga områden. Det är framförallt i Hallonbergen som det kan bli aktuellt.


Läs mer i tidningen Vi i Sundbyberg

onsdag 30 augusti 2017

Ny ledning på Botkyrkabyggen

Efter en härlig sommar är det nu full fart igen. Alla Andelsägare har nu tillträtt efter försäljningen på Odlingsvägen i Storvreten och Andelsägarbolaget har kunnat göra rapporten över samarbetet med Botkyrkabyggen så här långt. Det är med stolthet vi kan summera läget med att det har fungerat över förväntan på alla plan trots de många negativa utspel som "experter" gjorde i media under 2012 och 2013.

Jobbar man med affärsutveckling så ger ofta dessa utspel en bra energikick och så var det även i vårt fall. Man vill helt enkelt visa att man har rätt och gör därför saker mer noggrant och ofta bättre. Det har också gällt personalen på Botkyrkabyggen som har engagerat sig på ett fantastiskt sätt och tillsammans har vi löst de problem och frågeställningar som uppkommit.

Vårt samarbete med Botkyrkabyggen har pågått sedan 2010 och hela utvecklingsarbetet och etableringen av Andelsägarmetoden har skett där.

Det är väldigt spännande att just jobba med Botkyrkabyggen eftersom deras utmaning är stor, både socialt och ekonomiskt. Många av bolagets områden byggdes under 70-talet och måste nu genomgå betydande renoveringar, dessutom ska man bygga nytt för att möte den stora efterfrågan som finns.

Det vi nu kan konstatera i vår analys är att fastighetsbolag som har dessa utmaningar kan vända negativa spiraler till positiva och dessutom med god ekonomi och rimliga hyresnivåer om man använder Delägarboende i större skala.

Vårt arbete med att etablera konceptet Andelsägarmetoden på fler marknaden har därför nu påbörjats.


Nu är det ny ledning och flera personer på nya befattningar på Botkyrkabyggen och jag har denna vecka haft tillfälle att träffa nya ledningen och summera vad som hänt fram tills nu och visat vår vision för hur alla erfarenheter som vi tillsammans med bolaget har byggt upp, nu kan användas för att upprusta och nyproducera med ekonomisk- och social hållbarhet.

Vi ser fram emot en fortsatt framgångsrik resa tillsammans med den nya besättningen på Botkyrkabyggen.

fredag 21 april 2017

Avslutningslunch med projektgruppen

Igår träffades projektgruppen för Andelsägarlägenheterna på Odlingsvägen för en fin avslutningslunch på Wärdshuset i Hågelby park. Vi har jobbat tillsammans sedan sommaren 2016 för att genomföra försäljning och ombildning av totalt 22 lägenheter.

Teamet har bestått av ca 10 personer som representerar flera avdelningar på Botkyrkabyggen samt mäklaren Mikael Bukowski som varit ansvarig mäklare.

Jag tror alla har haft glädje av projektarbetet och vi på Andelsägarbolaget har fått väldigt bra inputs i olika frågeställningar som kan uppkomma vid ombildning.

Nu jobbar vi vidare med nya projekt och utökar arbetet med att ordna en bra belåning för Andelsägarna.

måndag 10 april 2017

Centerpartiet på besök hos Andelsägarbolaget

Vi fortsätter vårt arbete med att presentera Delägarboende för såväl politiker, kommuner, bostadsföretag.

Den 7 april träffade jag Mari-Louise Wernersson från Centerpartiet.

Mari-Louise är partistyrelseledamot, ledamot av det verkställande utskottet och ordförande i Centerpartiets kommunala sektion. Utöver detta också kommunstyrelseordförande i Falkenberg.

Vi diskuterade utmaningarna på bostadsmarknaden i allmänhet och i miljonprogramsområden i synnerhet.

Mari-Louise delade vår uppfattning att det krävs personligt engagemang bland de boende inte minst i de hyrestäta områdena och att om det skapas delägarskap med de boende så får man också ett större antal "småföretagare". När dessa investerar i sitt boende ökar engagemanget hos alla boende, även hyresgästerna.

onsdag 22 mars 2017

Träff med Liberalerna

Den 21 mars besökte Liberalernas bostadspolitiske talesperson Robert Hannah Botkyrkabyggen. Han ville veta mer om Delägarboende och ombildningarna i Botkyrka. Det var jag och kundchefen Jan Erik Sandh på Botkyrkabyggen som tog emot och berättade om hur metoden fungerar och hur Delägarboende ska bidra till mer blandade upplåtelseformer.Jan-Erik berättade också om renoveringsprojektet i Fittja där man låtit boende vara aktiva i renoveringsprocessen och detta projekt har också belönats med Årets bästa renoveringsprojekt.Andelsägarbolaget har som ambition att träffa alla bostadspolitiska talespersoner och informera om Delägarboende och de stora fördelar som kan uppnås både socialt och ekonomiskt.